Акценти

На фокус

Читалищна мрежа

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище. – В: Библиотеки – четене – комуникации. Сборник с доклади от Двадесета национална научна конференция с...

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа – исторически аспекти и съвременност

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа - исторически аспекти и съвременност // В. Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене -...

Актуално

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство "За буквите - О писменехь", 233 с., с илюстр....

Генуезката конференция от 1922 г. и участието на България в нея, отразено на страниците на водещи европейски издания / The Genoa Conference of 1922 and Bulgaria’s participation in it, reflected in the pages of European publications

Велев, Венцислав. Генуезката конференция от 1922 г. и участието на България в нея отразено на страниците на водещи европейски издания // В: LICHT, MEHR, LICHT!...

Българските културни институти в чужбина – инструмент за представяне на българската култура и за обединение на българската диаспора

Велев, В. Българските културни институти в чужбина – инструмент за представяне на българската култура и за обединение на българската диаспора. – В: За българската диаспора...