Акценти

На фокус

Читалищна мрежа

Трансферът на познанието – по примера на българските читалища

Велев, В. Трансферът на познанието - по примера на българските читалища – В: Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция “Хармония в различията”, София, 9.12.2022...

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище. – В: Библиотеки – четене – комуникации. Сборник с доклади от Двадесета национална научна конференция с...

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа – исторически аспекти и съвременност

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа - исторически аспекти и съвременност // В. Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене -...

Актуално

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство "За буквите - О писменехь", 233 с., с илюстр....

Опазване, съхраняване и препредаване на традицията и познанието – опит и добри практики

Велев. В. Опазване, съхраняване и препредаване на традицията и познанието – опит и добри практики. – В: Проблеми на културното наследство. Living. Heritage. Tomorrow. Т....

Трансферът на познанието – по примера на българските читалища

Велев, В. Трансферът на познанието - по примера на българските читалища – В: Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция “Хармония в различията”, София, 9.12.2022...