Акценти

На фокус

Читалищна мрежа

Архивни фондове и колекции от документи свързани с дейността на някои от първите читалища в страната

Велев, В. Архивни фондове и колекции от документи свързани с дейността на някои от първите читалища в страната. - В: Архивно дело. Памет и приемственост....

Трансферът на познанието – по примера на българските читалища

Велев, В. Трансферът на познанието - по примера на българските читалища – В: Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция “Хармония в различията”, София, 9.12.2022...

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище. – В: Библиотеки – четене – комуникации. Сборник с доклади от Двадесета национална научна конференция с...

Актуално

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство "За буквите - О писменехь", 233 с., с илюстр....

Свети преподобни отец Паисий Хилендарски в културната и и институционалната памет на българския народ

Велев. В. Свети преподобни отец Паисий Хилендарски в културната и и институционалната памет на българския народ. – В: Преоткриване на Паисий. Памет и съвремие: Паисий...

Архивни фондове и колекции от документи свързани с дейността на някои от първите читалища в страната

Велев, В. Архивни фондове и колекции от документи свързани с дейността на някои от първите читалища в страната. - В: Архивно дело. Памет и приемственост....