Акценти

На фокус

Статии

Content Loading
Content Loading
Content Loading
Content Loading

Читалищна мрежа

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище // Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации". Велико Търново, 17...

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа – исторически аспекти и съвременност

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа - исторически аспекти и съвременност // В. Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене -...

Актуално

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство "За буквите - О писменехь", 233 с., с илюстр....

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище // Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации". Велико Търново, 17...

Магистърска програма „Читалищно дело“

Продължете обучението си в Магистърската програма „Читалищно дело“ (ЧД) на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)! Програмата е единствена по рода си в страната....