Статии

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 233 с., с илюстр. ISBN 978-619-185-542-1Historical review, development and modernity of the community centres /chitalishta/ in Bulgaria (Selected moments) В монографията се проследяват някои от основните моменти свързани със създаването и развитието на една … Read more

Пълен текст...

Малките значими крачки

„Господи, моля те не за чудеса и за миражи, а за силата на всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки. Направи ме наблюдателен и находчив, за да мога в пъстротата на ежедневието навреме да се спирам на откритията и опита, които ме вдъхновяват. Научи ме правилно да разпределям времето в живота си. Дари … Read more

Пълен текст...

Символиката на кръстния знак в християнството

На пръв поглед символиката свързана с направата на кръстния знак изглежда ясна. Но все пак, какво носи тя и защо православните правят знака различно от католиците? Направата на кръстния знак се приема като християнска благословия, която поставя знака Христов на всеки от нас. Правят го както свещенослужителите, така и самите ние. Най-ранните християни обаче не … Read more

Пълен текст...

Глаголица

Какво е глаголицата? Глаголицата е най-старата позната българска азбука, която се въвежда през средата на 9-ти век в славянския свят и се използва до 16-ти век, когато е заменена от латинската азбука. Интересно е да се отбележи, че в Хърватия, и само в Хърватия, е била използвана до 19-ти век, което означава, че това е … Read more

Пълен текст...

Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство

Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство. С., 2013, Издателство За буквите – О писменехь., ISBN 978-954-2946-69-4. 284 с. : с цв. ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 219-233, Рез. на англ., фр. ез. Разработването на политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство е сложен по своята същност и проявление процес. … Read more

Пълен текст...

Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931 г.

Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931 г. С., 2009, Издателство: За буквите – О писменехь, ISBN 978-954-8887-59-5, 244 с. : с портр., Хроника на по-важните събития: с. 224-231, Именен показалец, географски показалец The Bulgarian outskirts to the west. Bulgaria and Yugoslavia 1919-1931., S., 2009, Publisher: About the letters – About letters, ISBN 978-954-8887-59-5, 244 p.: … Read more

Пълен текст...