ДРПТ – Допълнителни материали – анализи, наредби, стратегии и др.

Нормативни документи в сферата на туризма

Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България. Хоризонт 2030

Годишна програма за национална туристическа реклама 2019 година

Концепция за туристическо райониране на страната – 2014

Анализ и оценка на съществуващите схеми на туристическо райониране в България / 2015 /

Стратегически план за развитието на културния туризъм в България /ЛОКУС/

Културен туризъм и регионално развитие

Наредба за организацията на единната туристическа информация / 2015 г. /

Туристически информационни центрове

Открий България – туристическа рекламна брошура

Глобализация и устойчиво развитие на туризма.

Същност, характеристика и историческо развитие на селските райони.