ДРПТ – Структура на дисциплината

Структура на дисиплината

1. Политика за устойчиво развитие на туризма

1.1. Нормативна уредба в областта на туризма

1.2. Национални стратегически документи да развитието на туризма в България. Държавна политика. Акценти.

1.3. Концепции за туристическо райониране на страната. Концепция от 2014

1.4. Държавни и регионални органи за управление на туристическата индустрия

1.5. Единна система за туристическа информация

1.6. Регистрационен и лицензионен режим

1.7. Национален съвет по туризъм. Национални и браншови организации, НПО.

2. Международно сътрудничество в областта на туризма

2.1. Двустранно сътрудничество

2.2. Многостранно сътрудничество

2.3. Работа със структурите на Европейския съюз. Европейски програми и проекти

3. Национална реклама и промоция на България като туристическа дестинация

3.1. Маркетингови проучвания и участия в международни изложения

3.2. Рекламни кампании (печатни, аудио-визуални, интернет )

3.3. Национален туристически информационен център

4. Регионални политики в туризма

4.1. Регионални политики в туризма.

4.2. Политика на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма.

4.3. Глобализация и устойчиво развитие на туризма.

4.4. Регионални различия в сферата на туризма в България.

4.5. Проектен цикъл.

4.6. Същност, характеристика и историческо развитие на селските райони.