Други материали

  • Автор и консултант на документални филми

Нематериално културно наследство на България. Живи човешки съкровища – България 2008. С., 2009 г. (Издание на МК)

Чипровският килим. С., 2013 (Издание на Синемак ООД и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Център категория II на ЮНЕСКО)