Национален туристически регистър

Национален туристически регистър
Регистър на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туроператори и туристически агенти, туристически сдружения.

МН
Регистър на местата за настаняване

ЗХР
Регистър на заведенията за хранене и развлечения
ТО и ТА
Регистър на туроператори
и туристически агенти

Екскурзоводи, Планински водачи

Балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

ТС, ОУТР, ТИЦ
Регистър на туристическите сдружения, oрганизации
за управление на туристическите райони и туристическите информационни центрове