НН – материали

Теми:

Модул 1

Обхват, съдържание и теоретична обосновка

 

Модул 2

Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство в България

  • Принципи, методи и подходи при опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство
  • Социализиране и реинтегриране на процесите свързани с опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство
  • Познание и препредаване на нематериалното културно наследство между поколенията.
  • Местните общности в проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното нематериално културно наследство
  • Елементи на нематериалното културно наследство. Принципи и световен опит. Листи
  • Национална представителна листа. Национална система „Живи човешки съкровища – България“

 

Модул 3

Съвременни форми и начини за популяризиране на нематериалното културно наследство

  • Форми на популяризиране на нематериалното културно наследство
  • Съвременни форми на презентиране на обекти на нематериалното културно наследство – аудио и визуални форми.
  • Публични изяви в сферата на популяризирането на нематериалното културно наследство.