Политики за управление на културното наследство

Политики за управление на културното наследство в условията на европейска интеграция

Предстои публикуване на темите и презентациите!