Монографии, книги, учебни помагала

Вид на публикация Година на издаване Заглавие Издателски данни Връзка(линк) към онлайн публикацията
Книга 2014 Студентски четения и дискусия Бъдещето на българското културно-историческо наследство през погледа на младия учен [25-26 април 2014, София] : сборник / състав. Валерия Фол, Венцислав Велев // София : За буквите – О писменехь, 2014, ISBN 978-619-185-141-6 https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers
Учебно помагало 2014 Основни приоритети и стратегически насоки, отразени в нормативните документи на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейския съюз, за формиране на политики в сферата на културно-историческото наследство (КИН) и приложението им в българската правно-нормативна уредба. // Сборник с правно-нормативни документи, предназначен за студенти от УниБИТ изучаващи дисциплини свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство – Учебно помагало // Workbook – Collection of selected legal regulations

 

e-book. съставителство и предговор В. Велев.

сборник, С. 2014 / Е-ISBN 978-619-185-106-5

https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers
Монография 2013 Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство

 

https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers
Глава от колективна монография 2012 Революционната организация в Западните покрайнини. История на България. т. IX – История на България 1919-1944, дял IV, глава III, БАН, Институт за исторически изследвания. С. 2012, с. 531-536. ISBN 978-954-2903-08-6

 

Глава от колективна монография 2012 Бежанците от Западните покрайнини. История на България. т. IX – История на България 1919-1944, дял IV, глава III, БАН, Институт за исторически изследвания. С. 2012, с. 505-509. ISBN 978-954-2903-08-6

 

Книга 2010 Нематериалното културно наследство на България / The Intangible Cultural Heritage of Bulgaria

 

Пловдив, 2010, ISBN: 978-954-516-911-3 ; в съавторство с К. Анастасов https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers 
Монография 2009 Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931 г. С., 2009, Издателство: За буквите – О писменехь, ISBN 978-954-8887-59-5, 244 с. : с портр., Хроника на по-важните събития: с. 224-231, Именен показалец, географски показалец https://unibit.academia.edu/VentzislavVelev/Papers