Магистърска програма „Читалищно дело“

Read Time:1 Minute, 41 Second
УниБИТ, Магистърска програма „Читалищно дело“
Магистърската програма е уникална и единствена у нас!
Подаване на документи
Срок за подаване на кандидатстудентски документи – от 09 август до 10 септември 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ,
кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София
Забележка: Подаването на документи може да се осъществи и по електронен път, като линка за подаване ще бъде активен от 09.08.2021 г. При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 38 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).
Необходими документи за кандидатстване
• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.)“ (оригинал и копие)/ или при липса на диплома – Академична справка;
(За завършилите УниБИТ през 2021 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване – 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);
Приемът за ОКС „Mагистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ (4год.) и ОКС „ Магистър (5 год.)“
Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ държавна поръчка имат придобилите ОКС „Бакалавър“ в УниБИТ в същото професионално направление, за което кандидатстват.
Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ държавна поръчка имат само кандидатстващите за обявените места през приема в периода от 09 август до 10 септември 2021 г.
Класиране и записване
Класирането се извършва само по документи
Класиране – 21 септември 2021 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)
Записване – 23 и 24 септември 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Хаджи Ненчо Палавеев
Next post Успение на Пресвета Богородица (Голяма Богородица)