Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България – Студия.

Велев, В. Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България – Студия. С., 2021, Академично издателство „За буквите – О писменехь“. ISBN 978-619-185-525-4

В студията е направен обзорен анализ на основните етапи при формиране на политики за управление на културното наследство в България от Освобождението до наши дни. Хронологично е представено развитието на законодателната рамка в сферата на културното наследство. Акцент е поставен и върху отделни моменти в областта на управление на културното наследство на базата на насоките и препоръките направени от международни организации, отразени в съответните документи.

Студията е полезна както за студенти и докторанти, така и за преподаватели и специалисти в областта на културното наследство.


Пълният текст на студията можете да видите ТУК и ТУК