Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)

Read Time:1 Minute, 24 Second
Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 233 с., с илюстр. ISBN 978-619-185-542-1Historical review, development and modernity of the community centres /chitalishta/ in Bulgaria (Selected moments)

В монографията се проследяват някои от основните моменти свързани със създаването и развитието на една от най-важните за българската национална идентичност организации – народното читалище. Проучването е изградено на базата на богат изворов материал. Представени са и направените до този момент изследвания на редица автори. Използвани са разработки по тематиката, които са в резултат на повече от 20-годишна активна дейност на автора в тази посока. За постигане на актуални данни е проведено ново теренни и анкетно проучване. Всичко това спомага настоящото изследване да очертае една по-ясна и пълна картина на читалищното дело в страната – от зараждането му до днес.
Това е първи по рода си подобен обобщаващ труд, който се спира на по-важните и съществени моменти от читалищната история. Нещо повече, процесите се проследяват в тяхната динамика, посредством която се разкриват и част от съвременните проблеми, пред които са изправени читалищата. Ето защо е нужно темата за народните читалища да бъде разглеждана винаги многопластово, в контекста на историческите и съвременните процеси. Ангажираността на хората в тяхното разрешаване може да спомогне за преодоляване на поредица от на пръв поглед неразрешими задачи. Историята е доказала, че читалищата умеят и могат да се справят с тях. Казаното от първостроителите на читалищното дело и днес има своята актуалност и значимост.
Важното е поколенията да го оценят.

Кратка версия на монографията (Въведение, Заключение, Използвани източници и литература, Бележки на рецензентите) можете да видите на посочения линк – Monografiya_Chitalishta_kratka_versiya


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Вашият коментар

Previous post Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България – Студия.
Next post Магистърска програма „Читалищно дело“