Магистърска програма „Читалищно дело“

Read Time:1 Minute, 45 Second
Продължете обучението си в Магистърската програма „Читалищно дело“ (ЧД) на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)!
Програмата е единствена по рода си в страната. Тя е насочена към подготовката на широк кръг от специалисти, които освен работа в системата на народните читалища могат да бъдат полезни в различни културни институти, както и в държавни, общински и областни администрации.
В рамките на обучението, което е 3 семестъра, ще получите различни знания свързани с историческите особености и характеристики на читалищната мрежа, досегът й със сродни културни организации и институти, законодателство и неговото приложение. Предоставя се обучение в сферата на финансирането, мениджмънта и въвеждането на различни нови и иновативни подходи на организация и управление. Изучават се методи за реализиране на идеи в областта на организацията на отделните читалищни дейности. Програмата дава възможност за изграждане на предприемачески и комуникативни умения. Сред лекторите са водещи специалисти, както и такива от практиката. Ръководител на програмата е доц. д-р Венцислав Велев.
Магистърската програма е подходяща за всеки, който има желание да разшири не само своите познания в сферата на културата и изкуствата, но и да се развива като личност.
Запознайте се с програмата, изискванията за кандидатстване, възможностите и сроковете тук: https://www.unibit.bg/…/apply…/regular-part-time-master ; https://www.unibit.bg/learning…/master/master-specialties
Документи за кандидатстване се подават от 08 август до 09 септември 2022 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София. Документи могат да се подават и по електронен път. При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 42 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).
За повече информация можете да се обърнете и на адрес: v.velev@unibit.bg
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Previous post Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)
Next post Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище