Публикувани са последните проучвания на НСИ за читалищата в страната. Данните са обобщени към края на 2017 г. Повече информация на интернет сайта на НСИ – http://www.nsi.bg/ Обобщените данни може да си проследят и тук – CommunityClubs2017_JKWX3VJ