Дервишите са мистиците на Изтока.Наричат ги въртящите се мъдреци заради невероятния танц, с който са известни. Те предават в ислямския свят езотеричното знание, трупано хилядолетия. Вярват в прераждането, нещо в което ислямът не вярва. Смятат, че смисълът на човешкото съществуване е да познаем себе си. Че трябва да гледаме на себе си като на безсмъртна божествена частица. Обществото им е част от суфизма – учение на мъдростта, чиято цел е […]