ср. ное. 20th, 2019

www.vvelev.info

Аз съм и вятъра, и дъжда, и морето…

Основни приоритети и стратегически насоки, отразени в нормативните документи на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейския съюз, за формиране на политики в сферата на културно-историческото наследство (КИН) и приложението им в българската правно-нормативна уредба

Велев. В. Основни приоритети и стратегически насоки, отразени в нормативните документи на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейския съюз, за формиране на политики в сферата на културно-историческото наследство (КИН) и приложението им в българската правно-нормативна уредба. // сборник, С. 2014 / Е-ISBN 978-619-185-106-5

e-book. съставителство и предговор В. Велев.

Сборник с правно-нормативни документи, предназначен за студенти от УниБИТ изучаващи дисциплини свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство – Учебно помагало // Workbook – Collection of selected legal regulations

https://www.academia.edu/9903232 /