Студентски четения и дискусии “Бъдещето на културно-историческото наследство през погледа на младия учен

Велев. В., Фол, В. Студентски четения и дискусии “Бъдещето на културно-историческото наследство през погледа на младия учен // съставителство и предговор // С. 2014, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-619-185-141-6

Издание на Университета по библиотекознание и информационни технологии / Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство.

Съдържа разработки на студенти от УниБИТ, СУ, ЮЗУ, по проблематиката свързана с културното наследство на България.

https://www.academia.edu/9719823 /