пт. юли 10th, 2020

Цитирания

Велев, Венцислав. Българските читалища днес. Анализ. С, МК, 2007. – Цит. от Savova, Nadezhda. Heritage Kinaesthetics: Local Constructivism of UNESCO’s Intangible-Tangible Politics at a Favela Museum – Princeton University. Center for Arts and Cultural Polisy Studies. Working Paper #38, Spring 2009; Цит. в: Savova, Nadezhda. Community Creative Capital: UNESCO’s Intangible Heritage Politics Revisited at the Bulgarian Chitalishte. The International Journal of the Arts in Society, Volume 2, Issue 1, pp.193-204.

Велев, Венцислав. Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931. С., Университетско издателство „За буквите – о писменехь“, 2009. ISBN 978-954-8887-59-5. – Цит. от Джонев, Ангел. Западнопокраинскиявъпрос в българската историопис // сб. Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. I, С., 2010, с.71-78.

Велев, Венцислав. Двувластните имоти в българо-югославските взаимоотношения (1920-1931 г.). Международни отношения, С., 1997, кн.4, с.109-116. – Цит. от Джонев, Ангел. Западнопокраинскиявъпрос в българската историопис // сб. Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. I, С., 2010, с.71-78.

Велев, Венцислав. Вътрешна западнопокрайнска организация “Въртоп (ВЗРО “Въртоп”). Исторически преглед, С. 1999, кн.3-4, стр. 50-69 – Цит. от Джонев, Ангел. Западнопокраинскиявъпрос в българската историопис // сб. Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. I, С., 2010, с.71-78.

Велев, Венцислав. Проявления на западнопокрайнския въпрос (1920–1922 г.) // Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт – Сборник доклади от международната научна конференция, Кюстендил, 14-15 декември 2007 г., Кюстендил, 2006. с. 105-118, ISBN 978-954-92267-1-3 , ISBN 978-954-8191-14-2- Цит. от Джонев, Ангел. Западнопокраинскиявъпрос в българската историопис // сб. Съдбата на българите в Западните покрайнини. Т. I, С., 2010, с.71-78.

Велев, Венцислав. Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство. С.,2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4 – отзив на проф. д.и.н. Виолета Нешева /непубликуван/.

Велев. В. Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4  – Цит. от Костадинова, Петя. Управленски модели за опазване и развитие на културното наследство в България //  https://www.academia.edu/26220803

Велев, В. Съюзът на народните читалища и неговите председатели // Юбилеен сборник Проф. Стоян Денчев на 60 години. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“, с. 152-162. – Цит. от Цонева Пенка. Тенденции в развитието на читалищното образование в България 1878–1944 /. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, факултет „Педагогика“, книга Педагогика, т.110, С.,2017, с. 38-80

Velev.V., K., Atanasov. The Intangible Cultural Heritage of Bulgaria. Plovdiv, 2010 – Цит. от Vasileva, Sofia. Role and significance of UNESCO convention for the safeguarding Intangible Cultural Heritage. Bulgaria`s contribution // Traveling university seminar. Sharing knowledge on the Intangible Cultural Heritage of Southeastern Europe. Vol.1, Sofia, 2016, p.25-37

Велев. В. Политики за опазване на нематериалното културно наседство. С., 2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4  – Цит. от Vasileva, Sofia. Role of education in the field of Intangible Cultural Heritage. Best practices of experience at the University of library studies and information technologies (ULSIT) // Traveling university seminar. Sharing knowledge on the Intangible Cultural Heritage of Southeastern Europe. Vol.2, Sofia, 2016, p.15-28

Велев. В. Западните покрайнини в българо-югославските отношения 1919-1931 г., С. 2009 – Цит. от  Георгиев, Александър. Западните покрайнини и българо-югославските отношения 1919-1923 г. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 9, Велико Търново, 2016. С. 39-48. ISBN: 9786192080662

Велев. В. Проявления на западнопокрайнския въпрос (1920–1922 г.) // Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт – Сборник доклади от международната научна конференция, Кюстендил, 14-15 декември 2007 г., Кюстендил, 2006. с. 105-118, ISBN 978-954-92267-1-3 , ISBN 978-954-8191-14-2    –  Цит. от Георгиев, Александър. Западните покрайнини и българо-югославските отношения 1919-1923 г. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 9, Велико Търново, 2016. С. 39-48. ISBN: 9786192080662

Велев. В. Бежанците от западните покрайнини. // История на България. Т. 9. История на България 1918–1944. София, 2012. – Цитиран от Георгиев, Александър. Западните покрайнини и българо-югославските отношения 1919-1923 г. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 9, Велико Търново, 2016. С. 39-48. ISBN: 9786192080662

Велев. В. Нуждата от укрепване на административния капацитет и потенциал на управление на читалищата // 160 години общонародно читалищно дело. С., 2016.  – Цит. от Байракова. Силвена. Проблеми и стереотипи в управлението на съвременните читалища –- Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Философски Факултет Книга Докторанти, 2017 – https://www.academia.edu/36836047

Велев В. Нуждата от укрепване на административния капацитет и потенциал на управление на читалищата // 160 години общонародно читалищно дело. С., 2016. – Цит. от Байракова. Силвена. Силни и слаби страни на съвременните читалища Възможно ли е диференциране на държавната културна политика в сектора? // Докторантски четения Сборник, 2017 – https://www.academia.edu/36835902/

Велев. В. Нуждата от укрепване на административния капацитет и потенциал на управление на читалищата // 160 години общонародно читалищно дело. С., 2016. – Цит. от Байракова. Силвена. Културни влияния и предпоставки за възникването на българските читалища и тяхната роля в конструирането на българската национална идентичност // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Философски Факултет Книга Докторанти, 2016 – https://www.academia.edu/36835843

юли 2020
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Последни публикации