Монографии

Велев. В. Западните покрайнини. България и Югославия 1919-1931. С., Университетско издателство „За буквите – о писменехь“, 2009. ISBN 978-954-8887-59-5

Велев. В. Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство. С.,2013, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-954-2946-69-4