пт. сеп. 20th, 2019

Книги и сборници

  • Книги

Велев. В., Атанасов. К. Нематериалното културно наследство на България / The Intangible Cultural Heritage of Bulgaria. Пд, 2010 – Текст и съставителство, подбор на фотоматериали. С превод на английски език / ISBN 978-954-516-911-3

/ https://www.academia.edu/31608940 /

  • Сборници

Велев. В. Основни приоритети и стратегически насоки, отразени в нормативните документи на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейския съюз, за формиране на политики в сферата на културно-историческото наследство (КИН) и приложението им в българската правно-нормативна уредба. // сборник, С. 2014 / Е-ISBN 978-619-185-106-5

/ https://www.academia.edu/9903232 /

Велев. В., Фол, В. Студентски четения и дискусии „Бъдещето на културно-историческото наследство през погледа на младия учен // съставителство и предговор // С. 2014, Университетско издателство „За буквите – о писменехь“. ISBN 978-619-185-141-6

/ https://www.academia.edu/9719823 /