Готово е първото пълно копие на прочутото Четвероевангелие на цар Иван Александър – известно като лондонското евангелие. Фототипното издание се показва за първи път. Средновековната книга е един от най-ценните български и славянски ръкописи. Наскоро Четириевангелието беше включено като уникален писмен паметник в списъка на ЮНЕСКО на световното културно наследство. Оригиналът се намира в британската библиотека, където се съхранява при специални условия и мерки за сигурност. Как български екип успява […]

Какво е глаголицата? Глаголицата е най-старата позната българска азбука, която се въвежда през средата на 9-ти век в славянския свят и се използва до 16-ти век, когато е заменена от латинската азбука. Интересно е да се отбележи, че в Хърватия, и само в Хърватия, е била използвана до 19-ти век, което означава, че това е била официалната азбука в Хърватия за близо 1000 години! Какво означава “глаголица”? Името на азбуката […]