Матея 28:1-9А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: […]

Днес Църквата празнува тържественото посрещане на Иисус Христос в Ерусалим. Хората научили за възкръсналия Лазар и посрещнали Христос, като разстилали пред него дрехите си и го приветствали “Осанна на сина Давидов! Благословен е онзи, който идва в името на Господа!”. По пътя вярващите хвърляли лаврови, маслинови, палмови и върбови клонки, здравец и цветя. Исус носел мир, любов и победа. На този ден в Българската Православна църква се отслужва молитва и […]