вт. окт. 15th, 2019

www.vvelev.info

Аз съм и вятъра, и дъжда, и морето…

изпити

Изпит по дисциплината "Нова и съвременна българска история" специалност ИФКИН, 3 курс, р.о. писмен реферат и устен изпит 211 зала,...

Изпит по дисциплината "Държавни и регионални политики в туризма" специалност ИРТ, 2 курс, р.о. реферат и презентация зала 310, начален...