Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България – Студия.

Велев, В. Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България - Студия. С., 2021, Академично издателство „За буквите...