Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище // Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации". Велико Търново, 17...

Финансиране на проекти в сферата на любителското творчество

Презентация към проведено обучение на тема "Програми за финансиране на дейности на организациите за любителско изкуство и читалищата" Обучението е организирано от Съюза на организациите...