Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище // Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации". Велико Търново, 17...

Магистърска програма „Читалищно дело“

Продължете обучението си в Магистърската програма „Читалищно дело“ (ЧД) на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)! Програмата е единствена по рода си в страната....