„Библиотеки-четене-комуникация“ приложено в системата на читалищните библиотеки

Пленарен доклад, изнесен по време на националната научна конференция  "Библиотеки - четене - комуникация", проведена  на 15 и 16 ноември 2018 г. в Народна библиотека...