Финансиране на проекти в сферата на любителското творчество

Презентация към проведено обучение на тема "Програми за финансиране на дейности на организациите за любителско изкуство и читалищата" Обучението е организирано от Съюза на организациите...