Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище

Публичната комуникация като елемент от дейността на съвременното читалище // Двадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации". Велико Търново, 17...

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство "За буквите - О писменехь", 233 с., с илюстр....