Приносът на държавните, университетските и местнитеинституции, както и на мрежата от музеи и читалища заопазване на нематериалното културно наследство и насърчаваненеговата приемственост

Приносът на държавните, университетските и местните институции, както и на мрежата от музеи и читалища за опазване на нематериалното културно наследство и насърчаване на неговата...

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа – исторически аспекти и съвременност

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа - исторически аспекти и съвременност // В. Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене -...