На фокус

Публикации

Читалищна мрежа

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа – исторически аспекти и съвременност

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа - исторически аспекти и съвременност // В. Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене -...

Пререгистрация / Регистрация на народните читалища в Агенция по вписванията

Пререгистрация / Регистрация на народните читалища в Агенция по вписванията [1]   Законодателна норма: Народното читалище е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), което...

Финансиране на проекти в сферата на любителското творчество

Презентация към проведено обучение на тема "Програми за финансиране на дейности на организациите за любителско изкуство и читалищата" Обучението е организирано от Съюза на организациите...

Актуално

Приносът на държавните, университетските и местнитеинституции, както и на мрежата от музеи и читалища заопазване на нематериалното културно наследство и насърчаваненеговата приемственост

Приносът на държавните, университетските и местните институции, както и на мрежата от музеи и читалища за опазване на нематериалното културно наследство и насърчаване на неговата...

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа – исторически аспекти и съвременност

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа - исторически аспекти и съвременност // В. Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене -...