Генуезката конференция от 1922 г. и участието на България в нея, отразено на страниците на водещи европейски издания / The Genoa Conference of 1922 and Bulgaria’s participation in it, reflected in the pages of European publications

Велев, Венцислав. Генуезката конференция от 1922 г. и участието на България в нея отразено на страниците на водещи европейски издания // В: LICHT, MEHR, LICHT!...

Българските културни институти в чужбина – инструмент за представяне на българската култура и за обединение на българската диаспора

Велев, В. Българските културни институти в чужбина – инструмент за представяне на българската култура и за обединение на българската диаспора. – В: За българската диаспора...