пт. ное. 15th, 2019

www.vvelev.info

Аз съм и вятъра, и дъжда, и морето…

Счита се, че студентският химн Gaudeamus igitur е използван още през 13 век и авторите му са неизвестни. Съвременният текст е написан от скитащия немски поет К. В. Киндлебен през 1781 г., а за мелодия е използвана по-рано създадена (1717) песен от Я. Г. Гюнтер.

Студентският химн звучи при особено тържествени събития в университетите и висшите учебни заведения: откриване и закриване на учебната година, промоция на випуск, награждаване на студенти, и преподаватели и др. При изпълнението на химна е редно присъстващите да се изправят. Обикновено се изпълняват само първият и четвъртият куплет.

Международен студентски химн (Gaudeamus Igitur)

Нека да се веселим, 
Докато сме млади! 
След веселата младост, 
След досадната старост, 
Не ще ни има на земята.

Къде са, които бяха 
Преди нас на света? 
Отидете на небето, 
Слезнете в ада, 
Къде ли не – вече не бяха.

Нашият живот е кратък, 
Скоро ще свърши; 
Идва смъртта бързо. 
Грабва ни жестоко, 
Никого не ще да пощади.

Да живее академията, 
Да живеят професорите, 
Да живее всеки студент, 
Да живеят всички студенти, 
Винаги да бъдат весели!

Да живеят всички момичета, 
Стройни и красиви! 
Да живеят и госпожите, 
Нежни и любими, 
Добри и трудолюбиви!

Да живее и държавата, 
И който я управлява! 
Да живее нашето общество 
И меценатската обич, 
Която ни покровителствува!

Да изчезне тъгата, 
Да изчезнат страданията, 
Да изчезне дяволът, 
Всеки враг студентски 
И злоезичниците

Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.

Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
Ubi iam fuere,
Ubi iam fuere.

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter;
Nemini parcetur,
Nemini parcetur.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore,
Semper sint in flore.

Vivat et respublica
Et qui illam regit,
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit.

Vivant omnes virgines,
Faciles, formosae,
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
Pereant osores,
Pereat diabolus
Quivis antiburschius,
Atque irrisores.

Please follow and like us:
error