вт. окт. 15th, 2019

www.vvelev.info

Аз съм и вятъра, и дъжда, и морето…

UNESCO Recommendations Memory of world

1 min read

Пленарен доклад изнесен по време на Международната конференция „Мобилна дигитализация“, проведена на 10 юли 2019 г. във Велико Търново


„Няма смисъл да се съхранява, освен ако това не води до етап и на достъп“ 

Когато става въпрос за културно наследство, като че ли вниманието на повечето хора е насочено основно към образците свързани с останките в материалната сфера. Култови комплекси, сгради с различно предназначение и характер са с безспорно значение и предизвикват очакван интерес. В същото време, обаче, историята на човечеството се гради и на писмените документи, предаващи не само информация за отминали сбития, но и познанието за голяма част от човешката история. В исторически аспект почти всички налични документи са създадени и съхранявани в различни държавни и административни институции, духовни средища, или в частни домове. Това ги прави не само важни, но и изключително интересни, разкриващи отделни моменти от общочовешката и личната история на хората, представлява основна част от паметта на народите и отразява разнообразието на езиците и културите. Днес, документалното наследство се съхранява основно в различни архиви, в библиотеките и музеите. Това поражда и поредица от въпроси свързани с неговото опазване. Не на последно място идва и въпроса за ползваемостта му не само от изследователи, но и до него да може да се докосне по-широк кръг от хора. Проблемите произтичат от обстоятелството, че в голямата си част тези паметници на човешката история са изключително крехки и податливи на външни влияния. Различния вид пергамент или хартия, както и използването на разнообразен тип креда, графит или мастило също поражда множество въпроси свързани с опазването на документите. Тази нестабилност води до рискове от загуба на важни източници на информация. Ето защо, оценявайки всички тези рискове, както и значимостта от опазването на писменото писмените паметници, ЮНЕСКО предприема конкретни действия насочени към разработване на определен набор от инструменти целящи да осигурят ефективна защита на световното документално наследство.

Пълният текст на доклада може да се види ТУК

Please follow and like us:
error