вт. окт. 15th, 2019

www.vvelev.info

Аз съм и вятъра, и дъжда, и морето…

Концепция за туристическо райониране – 2015

1 min read

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), министърът на туризма утвърди Концепция за туристическо райониране на България.

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на различните части от страната и осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар. По-конкретно, очакваните ползи от създаването на туристическите райони включват:

Запълване на съществуващата липса в маркетинга и управлението на дестинациите между местното ниво (община) и националното ниво Министерство на туризма);

Обединение на ресурсите и съгласувани действия за развитие на комплексен, разнообразен и конкурентоспособен туристически продукт – чрез регионално взаимодействие, което е предпоставка за предлагане на атрактивен и качествен продукт;

Регионализация на националния маркетинг – България да се рекламира като хомогенно цяло, използвайки възможностите на туристическите райони, всеки с характерни ресурси и възможности за практикуване на различни видове туризъм. Така може да се отговори по-добре на очакванията, изискванията и интересите на различните пазарни сегменти;

По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари, особено далечните – чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата и познати не само за българите, но и за чужденците.

Предложената в Концепцията схема на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособени са 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

За всеки туристически район е определен център, които са подбрани така, че да отговарят едновременно на няколко критерия:

 • Централно географско положение и удобна транспортна достъпност в рамките на района;
 • Възможност за административно взаимодействие – предлагат се предимно областни центрове;
 • Достатъчно високо ниво на реално туристическо развитие – „силният” център да поеме лидерска роля при управлението на целия район

Въз основа на тези критерии са предложени следните центрове на съответните туристически райони:

 1. Район Дунав – гр. Русе
 2. Район Стара планина – гр. Велико Търново
 3. Район София – гр. София
 4. Район Тракия – гр. Пловдив
 5. Район Долина на розите – гр. Казанлък
 6. Район Рила-Пирин – гр. Благоевград
 7. Район Родопи – гр. Смолян
 8. Район Варна (Северно Черноморие) – гр. Варна
 9. Район Бургас (Южно Черноморие) – гр. Бургас

В Концепцията за всеки туристически район е предложена основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм.

Концепция за туристическо райониране на България

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Please follow and like us:
error