Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти)

Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство "За буквите - О писменехь", 233 с., с илюстр....

Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България – Студия.

Велев, В. Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България - Студия. С., 2021, Академично издателство „За буквите...